Praktijk Flink!

 

Gezinstherapie,  relatietherapie, individuele systeemtherapie, hypnotherapie 

 

Een cliënt, gezin, familie of anderszins bij elkaar betrokken mensen melden zich aan. Dit gaat op eigen initiatief of ze worden verwezen. Ze hebben een klacht, probleem en/of vraag. 

In een gratis kennismakingsgesprek wordt de vraag en de verwachting van de cliënt duidelijker en bekeken wat Praktijk Flink! voor de cliënt(en) kan betekenen. Wanneer beide partijen besluiten de therapie te starten, zullen er een aantal therapie sessies zijn.

De relatie staat centraal. Door middel van gesprekken en soms door te ervaren, wordt het duidelijk wat of waarom men doet zoals men doet. Waarom de ander reageert, zoals hij reageert. Wat het patroon is in het gezin. Door dergelijke dingen uit te pluizen en anders uit te leggen, komt het in een ander daglicht te staan. Het krijgt een andere betekenis waardoor het gezin zich anders tot elkaar kan verhouden. Het patroon wordt veranderd en ze krijgen een beter gevoel van welzijn.

We werken niet vanuit één vast model of stroming maar werken vanuit meerdere modellen,

De sessie duurt 60-90 minuten. Per sessie wordt getoetst of de juiste onderwerpen aan bod komen en of de cliënt en therapeut het zinvol vinden om door te gaan.

 

Aanmelden bij Praktijk Flink!

Iedereen is welkom en je kunt je op eigen initiatief bij ons aanmelden of via de huisarts / generalist / maatschappelijk werker / psycholoog etc.

Wil je jezelf aanmelden? Heb je vragen? Wil je overleggen of jij, iemand uit je naaste omgeving of jouw cliënt mogelijk bij Praktijk Flink! past? Bel ons op 06-83700943 (Elke) / 06-12841419 (Davied) óf mail ons via contact@praktijkflink.nl

 

Kosten en Vergoeding

Wanneer je bij ons in therapie komt, maken we afspraken over het tarief. In principe hanteren we een uurtarief van 100 euro (afhankelijk van de locatie) maar willen onze zorg voor iedereen toegankelijk houden.

Gezinnen met kinderen onder de 18 jaar die verwezen worden, kunnen via bepaalde gemeenten een beschikking krijgen waarmee de hele therapie vergoed wordt.

 

De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD Brabant-Zuidoost (www.ggdbzo.nl).